Biografie Steven Delaere (°1987).


Op zijn twaalfde kreeg hij vanuit school de opdracht om een opstel te schrijven over wat hij later wou worden. Hij droomde over een internationale carrière als goochelaar. Zijn jeugdige naïviteit, edoch ambitieuze ingesteldheid zorgden er voor dat hij tot op heden nog steeds vol passie met goochelen bezig is. Daarnaast had hij ook nog een andere toewijding: muziek, met de piano als geliefkoosd instrument. Zijn muzikale opleiding begon hij reeds vanaf 9 jaar in een muziekschool. De interesse en het talent waren voldoende groot om ook zijn hogere studies verder te zetten in de muziek. Zo volgde hij les aan het conservatorium van Gent en behaalde een grootste onderscheiding voor piano. De handigheid en virtuositeit waren een lucratieve bijdrage voor het goochelen. Met een groot enthousiasme en een onophoudelijke kinderlijke verwondering, ging hij als autodidact op zoek naar alles wat over het goochelen stond beschreven. Al gauw ontdekte hij een zee van informatie via boeken en dvd's, en bouwde doorheen de jaren de kennis en vaardigheden op, die hem tot heden vormen als één van de beste close-up goochelaars van België. Als muzikant blijft hij actief als solist en begeleider in diverse ensembles, en doceert hij in muziekacademies. In de theatervoorstelling 'The mugician' combineert hij beide talenten, zowel het goochelen als muziek, met veel gevoel voor humor en interactie met het publiek. Sinds 2014 is hij ook werkzaam als vrijwilliger in het Uz Gent, met een concept van David Copperfield, onder de naam 'Project magic'.

 

Close-up goochelaar
Steven Delaere
Bio closeup contact